CentOS till Rocky

Den mycket populära Linux-distributionen ”CentOS”, en akronym för ”Community ENTerprise Operating System”, lanserades i maj 2004. CentOS kom att använda det marknadsledande kommersiella Linux-operativsystemet Red Hat Enterprise Linux (RHEL) från företaget Red Hat som sin bas, genom att de komponenter och paket i RHEL som var öppen källkod, paketerades om och kompletterades till en ny operativsystemsprodukt, som blev CentOS. Den här metoden producerade en Linux-distribution som blev binärt kompatibel med motsvarande version av RHEL, t.ex. CentOS version 7.1 med RHEL version 7.1, så kunde ett program köras på den ena versionen visste användaren att det också gick att göra det på den andra – med samma förväntade stabilitet och kvalitet. Då de olika huvudversionerna av RHEL, t.ex. RHEL 6 och RHEL 7, har mycket långa livscykler (typiskt 5-10 år)  under vilka de erhåller kontinuerliga uppdateringar och officiell support från Red Hat, kom CentOS att följa denna tradition av stabilitet och kvalitet, men då med stöd från den stora användargruppen kring CentOS.

De verktyg och programvaror som blivit välkända tack vare RHEL, t.ex. pakethanteringssystemet YUM (senare DNF) och automationsplattformen Ansible, fick genom den stora spridningen av CentOS en ännu starkare tillförlitlighet och högre kvalitet. Användningen av CentOS kom också att bli en av de största bidragsgivarna till RHELs kvalitet då buggar, fel och avvikelser som upptäcktes hos CentOS-användare, skickades in i RHELs produktionsprocess för åtgärder.

CentOS kom att bli ett av de i särklass mest använda operativsystemen överhuvudtaget i datacenter- och stora företagssammanhang, med omkring 30% av alla Världens webbservrar i drift på CentOS år 2012. Ett viktigt och uppskattat steg togs av Red Hat 2014 då företaget meddelade att de officiellt skulle träda in i CentOS-projektet och ge det sitt stöd till fortsatt utveckling och därigenom användning. Detta initativ från Red Hat följde ett mönster av liknande engagemang från företaget i ytterligare välkända öppen källkod-system som fått stor spridning inom IT-industrin, t.ex. Ceph och OKD

Utveckling och test på CentOS, RHEL i produktion

Den binära kompatibiliteten hos CentOS gentemot RHEL och den täta integrationen i de båda operativsystemens processer, utgjorde under åtskilliga år ett mycket lyckat exempel på hur öppen och fri programvara (CentOS) samtidigt kunde förstärka och lägga grund för en framgångsrik kommersiell produkt (RHEL).

Ett mycket vanligt användningsmönster var att tex stora företag kom att använda CentOS i sin utvecklings- och försöksverksamhet medan produktionssystem kördes på licensierade RHEL-baserade system med officiell support från Red Hat. Möjligheten att bygga IT-infrastruktur och tjänster på en komplett programvarustack med CentOS som bas men där Red Hat kom att erbjuda kommersiella licenser och support, har också starkt bidragit till att åtskilliga idag välkända företag kunnat bygga upp sin verksamhet åt sina kunder till en mycket effektiv investeringskostnad som kunnat skalas och kvalitetssäkras i takt med att verksamheten vuxit. 

IBM förvärvar Red Hat och slutet för CentOS

I slutet av oktober 2018 aviserade IBM sin avsikt att förvärva Red Hat i en affär som kom att bli rekordstor av sitt slag. Den nya ägaren av Red Hat och därmed RHEL och tillika engagemanget i CentOS, förklarade för den stora användningsgruppen av CentOS att Red Hat skulle bli en mycket fristående affärsverksamhet inom IBM samt att inga förändringar kring CentOS skulle genomföras. Användargrupperingarna kring CentOS kom dock redan från denna tid att lyfta farhågorna med att IBM, som inte har någon historia eller tradition av att vara genuint intresserade av filantropin bakom öppen källkod, skulle komma att försöka undanröja möjligheterna för CentOS att existera, till förmån för att få alla användare att istället köpa det licensbelagda RHEL.
 
I december 2020 kom så beslutet att Red Hat avsåg upphöra med sin produktlinje CentOS 8, en binärt kompatibel version av RHEL 8, redan den sista december 2021, ca endast 1½ år efter att RHEL 8/CentOS 8 lanserats. Användare av CentOS erbjöds istället att bli kunder till Red Hat med produkten RHEL och man slog därmed undan fötterna för en hel och välfungerande industri som under ett drygt decennium skapat stora värden för stora skaror av enterprenörer, specialister, organisationer, företag och deras kunder och användare. Red Hat och indirekt IBM kom att ådra sig omfattande negativ kritik från stora grupper inom den öppna källkodsdomänen.

Rocky Linux lanseras som arvtagare till CentOS

Som en omedelbar reaktion på IBMs och Red Hats beslut att avveckla och sätta punkt för CentOS kom en av CentOS förgrundsgestalter, en programmerare och entreprenör vid namn Gregory Kurtzer, att upprätta och lansera en ny öppen källkod-organisation som i sin tur presenterade en ny Linux-distribution kallad Rocky Linux.

Tekniskt är Rocky Linux i allt väsentligt vad CentOS tidigare var men förutsättningarna för ägarskapet och förvaltningen för Rocky Linux har gjorts avsevärt starkare vad gäller att skydda distributionen mot ett framtida öde likt det för CentOS. Rocky Linux ägs och förvaltas av en stiftelse vars bestämmelser omöjliggör eventuella försäljningar eller ett ägarskap av en kommersiell aktör.

Det är mycket enkelt att komma igång med Rocky Linux. För CentOS 8 finns tom ett skript som automatiskt ersätter och uppgraderar en installation till motsvarande Rocky Linux 8. Idag finns huvudversionerna Rocky Linux 8 och 9 tillgängliga att använda och de motsvarar RHEL 8 och 9.

Rocky Linux 9 är det operativsystem som Olocon använder för att bygga sin öppna stack för modern digitalisering och dataanalys som går att använda såväl i egna datacentra som i molnet. Vi har djup och omfattande kunskap kring att arbeta med såväl Rocky Linux som CentOS och RHEL, genom hela livscykeln.